Så här går en Tft behandling till

Tankefältterapi, TFT


Vid Tankefält terapi använder man sig av utvalda akupunkturpunkter i ansiktet, på överkroppen och på handen.

Man knackar på dessa punkter i en speciell ordning beroende på problemets art.

När man knackar på punkterna och fokuserar på problemet så kan minnen av händelser och känslor komma upp i kroppen och när man fortsätter att knacka så minskar intensiteten i känslan för att tillslut försvinna helt tillsammans med problemet.


Vi börjar med att gå igenom vad klienten vill ha hjälp med, det är bra om man har flera olika problemområden som man vill arbeta med under behandlingen det kan tex  vara höjdskräck, ångest, smärta, missbruksbeteende mm.


När vi har bestämt vilket problem som vi ska börja med så går vi igenom vilka punkter vi kommer att knacka på och i vilken ordning.


Därefter får klienten känna efter hur stort problemet är på en skala från 0-10 där 10 är värst och 0 är inget problem alls.


När detta är gjort så knackar vi tillsammans på de aktuella punkterna , jag knackar på mig och klienten knackar på sig.

Anledningen till att klienten knackar själv är främst att det då blir lättare och mer naturligt att behandla sig själv i jobbiga situationer när man är ensam, klienten blir också mer delaktig och tar större ansvar för sin situation.


Under behandlingen kommer jag att ställa frågor som förstärker effekten av knackandet och som leder till större insikt i varför problemet eller känslan finns där, det är då vanligt att gamla minnen och händelser dyker upp i klientens medvetande.


Efter hand som vi knackar på problemet så blir det mindre och mindre för att tillslut  vara nere på en nolla.

Detta kan ta olika lång tid beroende av den bakomliggande orsaken på problemet.

Behandlar vi tex höjdskräck och det är en särskild händelse som har utlöst den så går det ofta snabbt att behandla, det är ett såkallat enkelt trauma  det kännetecknas av att övriga delar av livet fungerar bra.

 

Är det däremot ett komplext trauma  dvs att  problem upplevs i flera delar av livet så blir det i stället som att skala en lök, vi får då knacka bort ett lager i taget.

Är det ett enkelt trauma som man vill behandla så brukar det räcka med en behandling  och är det ett komplext trauma så kan det vara bra att gå minst tre gånger och att knacka självom problemen återkommer.


Pris

Tankefältterapi

1 tim 980 kr

3 tim 2 400 kr paketpris

Via skype eller telefon

30 min 500 kr