Tft mot självnedvärdering

Tankefältterapi, TFT

Den här Tft behandlingen är för dig som har svårt att älska dig själv. Den är också för dig som  blivit mobbad eller utsatt för övergrepp av olika slag.

Ingen ser, ingen hör, ingen gör

En väldigt kraftfull  meditation  som stärker din livskraft, kärlek och tacksamhet i kroppen

I den här Tft meditationen får du chans att bearbeta trauman från incest och från andra typer av övergrepp från närstående.