Tft mot fobier

Tankefältterapi, TFT

 Hår kan du lösa upp dina olika rädslor och fobier.

När vi knackar och fokuserar på problemet så löser denna rädsla upp sig.

Om det behövs så kan du knacka flera gånger för samma fobi och gärna när du är i den aktuella sitautionen som du är rädd för.