Tankefällt terapi (Tft)

Tankefältterapi, TFT


Tänk om det fanns en behandling som tog bort dina fobier för alltid!


Tänk om det fanns en behandling som gjorde att de rädslor som du burit i flera år bara försvann!


Tänk om det fanns en behandling som kunde hjälpa dig att komma tillrätta med dina ätstörningar och och visa dig varför du har dessa!


Tänk  om det fanns en behandling som   kunde minska din ångest!


Och tänk om denna behandling var så enkel att lära sig och  utföra att du kunde  göra den själv när som helst!


Skulle du vara intresserad då?


Jag fick min första Tft behandling på en alternativmässa i Göteborg. Jag hade aldrig hört talas om Tft tidigare men det verkade väldigt effektivt så jag satte upp mig på en provbehandling.

Jag trodde att terapeuten fixade lite i auran med mitt tankefält och sedan var det klart.

Så var det inte! Jag hade helt fel!

Vi satte oss mittemot varandra och terapeuten började knack på olika akupunkturpunkter i mitt ansikte och på överkroppen i en bestämd ordning, samtidigt skulle jag fokusera på ett minne som jag hade upplevt som jobbigt.

Inom loppet av fem minuter kom en svallvåg av känslor och minnen från min uppväxt, det var så häftigt, jag hade aldrig upplevt något liknande! Under dessa känslosvallningar fortsatte terapeuten att knacka på akupunkturpunkterna och känslan smälte bort för att snart ersättas med en ny känslovåg med ett nytt minne. Så höll det på under hela behandlingen. Efter det var jag helt såld och bokade ett behandlings paket med tre behandlingar. Under dessa behandlingar upplevde jag att många av mina blockeringar hade sitt ursprung i olika tidigare liv. Jag hade före

dessa behandlingar provat regression vid ett flertal tillfällen men det här var en helt annan upplevelse. Under en behandling var jag en gammal gumma som hade ett äpple i handen jag kände hur hennes kropp kändes och när jag pratade så upplevde jag hur hennes röst lät, jag fick möjlighet att uppleva och neutralisera hennes känslor som jag bar med mig till det här livet och som fortfarande påverkade mig negativt.


Under mina Tft behandlingar och vid behandling av klienter har jag kommit till insikt i att varken jag som terapeut eller klienter  med ex höjdskräck kan list ut vad som är orsaken till denna rädsla genom förnuftet.

När man använder Tft så visar kroppen sina minnen och orsaken till rädslan, klienten upplever den i sin kropp och när vi knackar på Tft punkterna så neurtaliseras känslorna i kroppen så att kroppen och sinnet blir lugnt igen, den negativa koden skapad av det negativa minnet är borta!

Detta är ofta så effektivt att klienten har svårt att tro på det, därför är det bra att skriva ner lite om hur man upplever sin rädsla före och efter en behandling med Tft.