Meditation

Transformerande meditationer

med den nya tidens energi och balans

Medvetande gör din inre källa och ande i kroppen och i ditt energifält. Balanserar med elementen, expanderar den allra högsta gudomliga kärlekskällan inom dig och i varje cell. Medvetande gör anden, jordens gyllene energi och kristallenergi som smälter samman till ett mjukt membran inom genom och runt kroppen ett mjukt skyddande membran med regnbågens alla färger.