Så här går en AuraTransformation™ till


Under Behandlingen sitter vi mitt emot varandra i varsin fåtölj, vi har fotsulorna mot varandra  och det är här energin överförs från Auraförmedlaren till klienten.


En AuraTransformation™ sker i olika faser


Healingfasen

Under den första fasen av behandlingen fylls klienten med helande energi för att förbereda kroppen för uppgradering av sitt energisystem.


Upplösning av Själsauran

När klienten är fylld av energi börjar själsauran att lösa upp sig, detta kan ta olika lång tid beroende av hur klientens själsaura ser ut ex om den är hel eller trasig.


Medvetande utvidgning

Under denna fas hämtar man hem all sin egen energi, man utvecklar sitt högre medvetande och den egna andeenergin.


Balanskroppen

När klienten är helt uppfylld av sin egen medvetenhet så är är det dax för balans kroppen att komma på plats, den kan liknas vid en tätslutande dykardräkt utan några öppningar.

Balanskroppen är en magnetisk och skyddande hinna mellan den fysiska kroppen och den nya auran och är till för att skydda kroppen så att anden gradvis kan smälta samman med den fysiska kroppen.


Balansering

När Balansskroppen är på plats så sitter man kvar en stund för att balansera den nya energikroppen och den fysiska kroppen.OBS! För att få genomgå en AuraTransformation™ måste du först ha läst de förbockade kapitlen i Anni Sennovs bok Balans på alla plan. Boken går att köpa på ex Amuletten, Adlibris eller av mig.


Pris

AuraTransformation™

för dig som är född före 1991-12-31

2,5 tim + 1,5 tim efterföljande balansering 3 600 kr


Aurajustering

för dig som är född 1992-1994-12-31

2,5 tim 2 300 kr


Aurabalansering

för dig som har gjort en auratransformation

1 tim 980 kr 
Så här går det till att få en AuraTransformation™