AuratransFormation™

Evolution genom AuraTransformation™


Evolution är det som det som driver oss framåt och får oss att utvecklas. För mig är AuraTransformation™ en del av evolutionen.


Det sägs att när man gör en AuraTransformation™ så motsvarar det fyra generationers evolution.


Visst låter det fantastiskt!


När man gör en AuraTransformation™ så får man en ny stark aura man får en balanskropp som filter mellan den fysiska kroppen och andekroppen.

Man kanaliserar inte längre mästare genom kronchakrat utan man blir sin egen mästare genom sin egen inre källa som har sitt centrum i hjärtchakrat.


Detta hade jag försökt göra själv under 15 års tid före min AuraTransformation™ utan att lyckas!


AuraTransformation™ är en permanent medvetandeexpansion och kan väldigt förenklat liknas vid att den gamla själsauran är som att ha Windows -95 som operativsystem och ett föråldrat virusprogram från samma tid.


När man får en aura transformation så uppdaterar man sitt operativsystem och virusprogram till senaste nu tillgängliga version.


Detta innebär att man får ett starkt skydd mot andra personers oönskade energier vilket gör att man kan ladda ny energi och behålla den i sin kropp.


Genom AuraTransformation™ får man chansen att uppleva en ny typ av separation.

Man blir separerad från det kollektiva surret och är i stället i sin egen energikropp med sin egen direktkontakt med källan.


Kristaliseringsprocessen


När den nya auran är på plats så påbörjas något som kallas för kristalliseringsprocessen.

Under kristalliseringsprocessen smälter ande, kropp och balanskropp samman till en enhet av kristallenergi och chakrana blir till ett kraftfullt centrum i hjärtat.


Denna evolution är olika för alla beroende av hur man har levt under sitt liv.

Är kroppen vältränad, stark och frisk så går det lättare att kristallisera i kroppen och har man mediterat mycket och transformerat traumatiska minnen och händelser så går det lättare att kristallisera i auran.


Det är viktigt att få med hela sig själv för att kristallisera fullt ut.